MONTESSORIPEDAGOGIK

Montessoripedagogiken är en pedagogisk metod som är mer än 100 årgammal och spridd över stora delar av världen. Den bygger på övertygelsenatt barnet strävar efter att utveckla sig själv och att denna utveckling följerett visst mönster; viljan att lära sig gå, äta själv, lära sig sitt modersmål,utveckla intresse för läsning, matematik, samhället, naturen och universum.Maria Montessori upptäckte att det fanns olika mognadsstadier då barn varspeciellt mottagliga för kunskap, sk sensitiva perioder. Utifrån denna insiktutvecklade hon arbetsmaterial som stimulerar först sensoriskt och senare,när barnet är äldre, även intellektuellt.

LÄNKAR
MATERIAL FÖR PRAKTISKA, INTELLEKTUELLA OCH SINNESTRÄNANDE ÖVNINGAR

-

På en Montessoriförskola finns material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån t ex skokräm och putstrasor, till sinnrikt material som tränar logiskt och matematiskt tänkande. Material som övar upp skrivförmåga, språkkänsla och grammatik. Men också saker som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Allt material har sin egen plats i rummet och det finns bara ett exemplar av varje material. Det barn som har använt materialet har också ansvaret att lägga tillbaks det på sin plats. Är ett material upptaget får de andra vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta. På detta sätt lär sig barnen att visa hänsyn till varandra.

Läraren visar barnen var kunskap finns att hämta och hur materialet används för att ge träning. Utifrån detta jobbar sedan barnen självständigt med sin uppgift så länge han/hon själv vill. Att låta individen fritt experimentera sig fram, öva och pröva utan att sätta hinder får barnet utvecklas naturligt i sin egen takt. Tanken bygger på att all onödig hjälp stör barnets utveckling. Genom fritt skapande i färg och form får barnen även utlopp för sin fantasi.

Genom att låta barnen arbeta på detta sätt skapas förutsättningar för dem att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna.

SENASTE NYHETER
VILL DU LÄSA MER KAN DU FÖLJA LÄNKARNA NEDAN:

Maria Montessori
Maria Montessori
Maria Montessori
Maria Montessori
Maria Montessori